Välkommen till Latorp

Den lilla byn med det stora engagemanget - strax utanför Örebro.

Latorps byalag blev en förening 1998 med syfte att:

Midsommar i Latorp

14.00 Samling på Lundavägen utanför Niemis mjölkhus för avmarsch med spelmän till lekparken. Midsommarstången reses och festligheterna börjar. Efter dansen blir det fiskdamm. Tag med fikakorg.

Det blir det vi tillsammans gör det till!

För mer information se facebook.com/groups/latorpsbyalag

Välkommen som medlem i Latorps Byalag

Bli medlem

Som medlem stödjer du byalagets arbete till en ringa kostnad och till mycken glädje för dig och andra. Vi har valt att ha en låg avgift och finansierar arbetet med ideella krafter och god och glad sammanhållning. Vill du sätta in ett högre belopp så är det hjärtligt välkommet.

Våra styrelsemöten är öppna för alla medlemmar som vill delta i samhällsdiskussionen. Du har tillgång till olika aktiviteter och möjlighet att, genom byalaget, driva något du känner för.

Vi vill gärna bli fler medlemmar, det kostar endast 100 kr per hushåll (200 kr för förening) men du får betala mer till stöd för vår verksamhet. Sätt in pengarna på Latorps byalags bg 5104-3982, Swisha till 1234419271  eller betala kontant till kassören, Carina Waldesjö.

Ju fler vi är desto bättre blir det, välkommen du också! 

Lastbil skänkt av byalaget till Latorps skola

Kika även in oss på Facebook!