Årsmöte 2019

Var? Latorps skolas matsal

När? 26/3 kl 19.00

Vi har bjudit in Nina Höijer (S). Hon är nytt Regionråd & Ordförande i nämnden för Samhällsbyggnad tillika regional Kollektiv-trafikmyndighet i Örebro län.

För övrigt blir det sedvanliga årsmötes-förhandlingar, val, vad vi har gjort och vad vi kan göra. Vill du föreslå något, ska motion vara styrelsen tillhanda 3 veckor innan mötet. Kontakta valberedare Rolf Jorbrant, 073 5375110 eller Ylwa Knutsdotter 019 296086, om du har förslag på styrelseledamot.