Välkommen till Latorp

Den lilla byn med det stora engagemanget - strax utanför Örebro.

Latorps byalag blev en förening 1998 med syfte att:

Hemberedskap med samverkan - vad kan vi göra tillsammans?
25/2 kl 15-17 i Elim

Karin Gillberg, instruktör från Civilförsvarsförbundet, visar på bra-att-ha-saker i en beredskapslåda. Hon delar med sig av råd och vi diskuterar vidare vad vi kan göra tillsammans. Vilka kunskaper finns i närområdet? Var kan man hämta vatten om elen inte fungerar? Vad skulle vi kunna samäga eller dela med oss av? Borde byalaget köpa in ett elverk, länspump eller vad? Ska vi ordna fler HLR-utbildningar? Kom och tyck till, tillsammans är vi starkare! 

Årsmöte 21/3 kl 19 i Elim

Vi har bjudit in Madelene Spinord-Semenets, ordförande i Kultur- och fritidsnämnden, att leda mötet. Förutom val, presentation av verksamhetsberättelse och -plan beslutas om medlemsavgiften. 

Vill du föreslå något, skriva en motion? Lämna den till styrelsen tre veckor innan mötet. Valberedare är Anders Holm 073 9854818 och Ingegerd Denander 076 3230484, kontakta någon av dem om du har förslag på styrelseledamot. 

För frågor och mer information se facebook.com/groups/latorpsbyalag

Välkommen som medlem i Latorps Byalag

Bli medlem

Som medlem stödjer du byalagets arbete till en ringa kostnad och till mycken glädje för dig och andra. Vi har valt att ha en låg avgift och finansierar arbetet med ideella krafter och god och glad sammanhållning. Vill du sätta in ett högre belopp så är det hjärtligt välkommet.

Våra styrelsemöten är öppna för alla medlemmar som vill delta i samhällsdiskussionen. Du har tillgång till olika aktiviteter och möjlighet att, genom byalaget, driva något du känner för.

Vi vill gärna bli fler medlemmar, det kostar endast 100 kr per hushåll (200 kr för förening) men du får betala mer till stöd för vår verksamhet. Sätt in pengarna på Latorps byalags bg 5104-3982, Swisha till 1234419271  eller betala kontant till kassören, Carina Waldesjö.

Ju fler vi är desto bättre blir det, välkommen du också! 

Lastbil skänkt av byalaget till Latorps skola

Kika även in oss på Facebook!